Pontevia Corp. a.s.

Předmětem činnosti společnosti Pontevia Corp. a.s. jsou komplexní služby v oblasti stavebnictví, a to jak z hlediska přípravy a řízení staveb, tak z hlediska jejich realizace.

V rámci přípravy a řízení stavebních projektů nabízíme investorům komplexní služby v oblasti přípravy, řízení a kontroly projektové dokumentace (Design Management), organizaci a zajištění výběrových řízení (Tender Management), řízení a kontrolu nákladů stavby (Cost Management) a technický dozor investora (Quality Management).

Společnost rovněž zajišťuje, zejména formou Construction Managementu, dodávky staveb občanské vybavenosti, bytových, průmyslových i sportovních staveb. Specializujeme se na dodávky ekologických staveb (likvidace ekologických zátěží, rekultivace a revitalizace ploch, budování skládek TKO).