Domov seniorů v Nové Pace

Kategorie: Obytné budovy

Objednatel: Město Nová Paka

Předmět plnění: Project Management

Doba plnění: 2004 – 2008

Investiční náklady: 170.000.000 Kč

Zodpovědný tým: Š. Bartoš