Multifunkční aréna – Zimní stadion Pardubice

Kategorie: Sportoviště

Objednatel: MRFP a.s.

Předmět plnění: Generální dodavatel stavby

Doba plnění: 2000 – 2001

Investiční náklady: 375.000.000 Kč

Zodpovědný tým: Ing. M. Drábek, M. Hamarič, P. Čihák