Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého Olomouc – Envelopa

Kategorie: Školství

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Předmět plnění: Project Management

Doba plnění: 2005 – 2009

Investiční náklady: 1.081.000.000 Kč

Zodpovědný tým: Ing. K. Janoušek, Ing. F. Hušek, Š. Bartoš, Ing. J. Dvořák