Skládka Uhy

Kategorie: Skládky

IV. etapa, 4. fáze výstavby, 1. část, sektory 5c, 6c

Objednatel: FCC Uhy, s.r.o.

Předmět plnění: Generální dodavatel stavby

Doba plnění:  2019

Investiční náklady: 14.800.000 Kč

Zodpovědný tým: P. Čihák, Ing. K. Janoušek

 

IV. etapa, rozšíření skládky odpadů, 1. fáze výstavby

Objednatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.

Předmět plnění: Generální dodavatel stavby

Doba plnění: 2013 – 2014

Investiční náklady: 36.500.000 Kč

Zodpovědný tým: P. Čihák