Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci

Kategorie: Zdravotnictví

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Předmět plnění: Project Management

Doba plnění: 2010 – 2012

Investiční náklady: 158.000.000 Kč

Zodpovědný tým: Ing. M. Drábek, Ing. J. Filip, P. Čihák, Ing. V. Eliáš, F. Jelínek, M. Vrtáček