Projektový management

V oblasti přípravy a řízení stavebních projektů nabízíme investorům komplexní služby. Díky promyšlenému systému, který nastavíme dokážeme garantovat bezproblémový průběh celého stavebního projektu, staráme se o to, aby byly dodrženy termíny, náklady a dojednaná kvalita. 

tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash.jpg

Přípravy a řízení projektů staveb

Díky design managementu se vaše sny promění ve skutečnost. Propojuje design a project management, a to od prvních skic až po dohled nad realizací. Vše probíhá tak, abychom podporovali kreativitu a aby se vaše investiční záměry naplnily k vaší spokojenosti. Vaše představy jsou u nás v dobrých rukou a baví nás překonávat nové výzvy.


Řízení nákladů stavebních projektů

V raných fázích projektu je správně zvládnutý cost management nástrojem k co nejpřesnější cenové kalkulaci a odhadu, jak nastavit správnou hodnotu investice. Máme přehled o aktuálních cenách materiálů a prací, kontrolujeme veškeré náklady a dodržování časového harmonogramu, hledáme možné úspory. Díky cost managementu získává klient kontrolu nad hodnotou projektu v jakékoliv jeho fázi.


Organizace výběrových řízení

Tender management je důležitou součástí každé výstavby. Nabízíme vám komplexní podporu, od poradenství, nastavení optimální strategie, návrh podkladů pro výběrové řízení, prověření nabídek, posouzení a výběr vhodného dodavatele stavby, komunikace s realizačními firmami a zhotoviteli až po udělení zakázky.


Technický dozor investora

Naším úkolem je kontrolovat nejen kvalitu, ale také včasné a hospodárné provádění prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami. Zároveň dohlížíme na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě.


Facility management

Postaráme se o údržbu, úklid, zabezpečení a smart technologie k zajištění bezproblémového chodu vašeho domova nebo jakékoli nemovitosti.Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
H2O Group a.s.
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha 9

Daniela Červinková
office manager
info@h2ogroup.cz
+420 602 413 136

Lucie Staňková
head of marketing
stankova@h2ogroup.cz
+420 775 508 657

Kateřina Doksanská
ekonomické oddělení
ekonom@h2ogroup.cz
+420 266 317 207