Realizace staveb

Naše společnost rovněž zajišťuje dodávky staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy, školky, univerzity, obchodní centra, administrativní budovy, sportovní haly, zimní stadiony, koupaliště, ČOV a kanalizační sítě. V oblasti průmyslových staveb realizujeme výstavbu průmyslových závodů i jednotlivých provozních a výrobních hal, dále dodávky ekologických staveb (likvidace ekologických zátěží, rekultivace a revitalizace ploch).

VSCT Kladno - TDI_08.JPG

Construction management

Služba, která je vhodná hlavně pro projekty realizované bez generálního dodavatele, tedy rozdělené mezi více dodavatelů. Construction management zajišťuje realizaci a provoz celé stavby, výběr jednotlivých dodavatelů, jejich zasmluvnění a následně řízení stavebních prací. Hlavní výhodou je časová a finanční úspora včetně vyšší kvality díla díky možnosti přímo řídit jednotlivé dodavatele.


Value engineering staveb

Tato oblast zahrnuje řízení přípravy projektu a hledání optimálních řešení s ohledem na efektivitu investičních a provozních nákladů. Současně provádíme kontrolu projektové dokumentace dle zadání investora, platné legislativy a norem.


Optimalizace subdodavatelských systémů

Díky správnému nastavení zvýšíme efektivnost a produktivitu subdodavatelů a tím přinášíme investorovi jak časovou, tak i značnou finanční úsporu.


Optimalizace řízení nákladů

Cílem je stanovit reálné náklady projektu a zajistit, aby byly řízeny efektivně a účelně. Optimalizací řízení nákladů dosáhneme úspory finančních prostředků při realizaci stavebního projektu.


Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
H2O Group a.s.
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha 9

Daniela Červinková
office manager
info@h2ogroup.cz
+420 602 413 136

Lucie Staňková
head of marketing
stankova@h2ogroup.cz
+420 775 508 657

Kateřina Doksanská
ekonomické oddělení
ekonom@h2ogroup.cz
+420 266 317 207